REFERENCE

 

Martia a.s.

město Trutnov

Instalace optické datové sítě

město Teplice

Instalace optické datové sítě

 

Severočeské doly a.s.

Úpravna uhlí Ledvice

Instalace optické datové sítě

doly Tušimice

Instalace optické datové sítě

 

SČE a.s.

Generální ředitelství SČE, Teplická ul., Děčín

Instalace strukturované kabeláže, parapetní rozvod

 

Obchodní centrum Jordanka v Děčíně (zákaznické centrum)

Instalace strukturované kabeláže, parapetní rozvod

Želenice TR 110, Krásnostudenecká ul., Děčín

Instalace optické datové sítě

 

Lovochemie a.s.

Terezínská ul., Lovosice

Instalace optické datové sítě

Rozvody strukturované kabeláže

 

Nemocnice Mělník

Pražská 528, Mělník

Instalace datových a optických sítí

 

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Instalace strukturované kabeláže

 

Johnson Controls Autobaterie

Dubická ul., Česká Lípa

Instalace datových a optických sítí

 

 

 

SČVK a.s.

Generální ředitelství Teplice

Instalace strukturované kabeláže, parapetní rozvod

Oblastní závody (Liberec, Ústí nad Labem, Most a další)

Rozvody strukturované kabeláže a optických kabelů

 

Chart Ferox a.s.

Ústecká ul., Děčín

Instalace datových a optických sítí

 

FVE Diamo I., II.

Dolní Rožínka

instalace datového a silnoproudého vedení

 

Benzina s.r.o.

Na Pankráci 127, Nusle, Praha

Instalace strukturované kabeláže